S

常见问题

当前位置:首页 > 新闻中心> 常见问题

双握哑铃式耸肩练习动作涉及的肌肉部位

时间:2017-2-28 15:28:42 访问人数:
摘要: 双握哑铃式耸肩练习动作涉及的肌肉部位:    斜方肌    肩胛提肌    菱形肌    竖脊肌 ...


 双握哑铃式耸肩练习动作涉及的肌肉部位:

    斜方肌

    肩胛提肌

    菱形肌

    竖脊肌

    后三角肌

    胸锁乳突肌

    头夹肌

    斜角肌

    大圆肌

    小圆肌

    棘下肌

    背阔肌

    桡侧腕屈肌

    屈趾长肌

    胸大肌

    肱二头肌

    肱三头肌

    肱桡肌


常见问题

联系我们
联系我们

电话:13573446780

手机:13181372012

邮箱:912035770@qq.com

地址:山东省宁津县柴胡店开发区

[UP]
在线咨询

在线咨询

在线咨询

在线咨询

在线咨询:
13573446780
二维码

weixin